Artikler

AOs hjemmeside

Om tro, viden og politik og hvad der ellers falder mig ind.


Menighedsrådene har brug for en forkynder af Guds nåde!


Da nyheden om, at vi skulle vælge ny biskop dukkede op, var vi nogle stykker, hvis tanke omgående faldt på Marianne Gaarden. Vi kender Marianne og ved, at hun er en formidabel forkynder af evangeliet, og samtidig et menneske med dybt engagement og nærvær. Og det smitter.

Vores menighedsråd og præster har brug for en biskop, som lytter og indgiver lyst og mod til at fortsætte med de mange gode ideer, som vi ligger inde med. Marianne giver - med sit engagement, sin viden og sit væsen - mod til at udføre de planer og ønsker, som ligger hos de enkelte menighedsråd.

Menighedsråd og præster har brug for at blive styrket i det samvirke, som vi står i, midt i de mange opgaver, der fylder i hverdagen. Derfor er Marianne Gaarden et godt valg. Gennem sit arbejde både som sognepræst, som underviser af præster og som konfliktløser, har Marianne vist, at hun er i stand til at formidle det liv og den vækst i fællesskabet, som vi alle længes efter.

Vi kender Marianne Gaarden som en både flittig og dygtig teolog, der magter at stå med mange bolde i luften og overkommer en masse både fagligt, administrativt og personligt. En evne, der er vigtig i embedet som biskop. Med Marianne Gaarden som biskop får vi samtidig et menneske, som er helt nede på jorden med en ydmyg tilgang til opgaven som stiftets biskop.

Som teologisk konsulent i Helsingør Stift arbejder Marianne Gaarden til daglig med præster og menighedsråd for at finde frem til den bedste måde at være kirke på for dem.

Marianne kender de forskellige vilkår, der er for præster og menighedsråd i forskellige sogne. Hun har undervist præster og holdt kurser og inspirationsdage med menighedsråd i mere end 10 år. Marianne har således den nødvendige viden og erfaring til at styrke samarbejdet mellem præster og mellem præster og menighedsråd.

Marianne Gaarden kommer til os udefra og kan se med åbne øje og lytte med åbne ører til den situation vi står i. Med Marianne Gaarden som biskop får vi et menneske med stærke bånd ud til resten af Danmark - til de øvrige Stifter, Præsteuddannelsen og Universiteterne - samt til vore nabolande i Norge, Sverige og Tyskland, hvor Marianne har delt ud af sin faglige viden som forkynder. Marianne Gaarden har et meget stort netværk, som også vi i Lolland-Falsters Stift får mulighed for at trække på med Marianne som biskop.

Samtidig står Mariannes hu til fædrelandet. Og tag ikke fejl. Marianne har selv sine rødder i Vendsyssel, som bekendt også er et tyndt befolket område. Med Marianne Gaarden får vi en biskop med blikket rettet indad såvel som udad, og mon ikke mange i det kirkelige landskab vil kigge misundeligt til Lolland-Falsters Stift med sådan en dygtig og inspirerende biskop?

Birgitte Flensburg

sognepræst i Nebbelunde-Sædinge og Maribo